Strona główna
O.prof.M.A.Krąpiec
Ks.prof.A.Maryniarczyk
Zarząd Fundacji
Oddział Lubelski
Cele Fundacji
Filozofia w sieci
Wydarzenia
Konkursy
Wykłady i artykuły

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

 
Archiwum wydarzeń
(maj 2013 - październik 2009)

Laureaci konkursów o Kresach Wschodnich wyjeżdżają na Ukrainę

 

 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa

     

 

Główni  sponsorzy wyjazdu edukacyjnego na Kresy Wschodnie

W dniach 25-28 maja 2013 r. laureaci konkursów o ojcu prof. Mieczysławie A. Krąpcu oraz polskim dziedzictwie narodowym na Kresach Wschodnich wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym na Ukrainę.

Inicjatorem oraz organizatorem konkursów i wyjazdu była Fundacja Deo et Patriae im. prof.. Mieczysława A.Krąpca OP. Wyjazd został sfinansowany dzięki środkom Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Fundacji Banku Zachodniego WBK BAM oraz Fundacji Deo et Patriae. Na Ukrainę wyjechali zwycięzcy konkursów ze szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Mińskim, w województwie lubelskim i białostockim oraz w Wilanowie, w polonijnej szkole dla dzieci z Europy Wschodniej.

Wyjazd miał na celu pokazanie naszej młodzieży polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach, dziedzictwa, którego wkład w polską kulturę jest ogromny i niezaprzeczalny. Poprzez spotkania i wspólne podróżowanie z uczniami z polskich szkół na Ukrainie z Równego i Złoczowa młodzież z Polski mogła zapoznać się z realiami życia rodaków na Ukrainie.

Trasa wyjazdu prowadziła z Mińska Mazowieckiego przez Lublin, Lwów, Złoczów, Berezowicę  Małą, Tarnopol, Krzemieniec, Poczajów. Młodzież zachwycała się pięknem Kresów, bogactwem śladów polskiej kultury narodowej, które spotykaliśmy na każdym kroku oraz gościnnością i życzliwością zarówno mieszkających tam Polaków jak i ludności Ukraińskiej.

Wróciliśmy z postanowieniem, że będziemy wracać na Kresy Wschodnie, aby odkrywać wyjątkowe krajobrazy oraz niezwykłe miejsca przepojone polską kulturą i tradycją

Czytaj: Wschodnia kantata, autor: Patrycja Palichleb

Gimnazjum nr 3 w Lublinie nosi już imię profesora Mieczysława A. Krąpca OP

24 maja 2013 r.

Uroczystość nadania imienia Szkole odbyła się 24 maja 2013 r.. Dyrektor Szkoły, Pani Elżbieta Kot, wie jak wielkim wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów jest taki Patron. Pewna jest, że nadanie szkole imienia Krąpca przyczyni się jednocześnie do promowania klasycznej wizji wychowania, dającej człowiekowi narzędzia do pełnego rozwoju osobowego.

Szczerze gratulujemy wyboru Patrona i pięknej uroczystości nadania imienia. Życzymy uczniom i Gronu Pedagogicznemu Gimnazjum nr.3 w Lublinie, realizacji ambitnych celów i cieszymy się, że wielki Syn naszej Ojczyzny znajduje zasłużone miejsce w sercach rodaków.

Na zdjęciach pierwsze spotkania i rozmowy w gronie pomysłodawców i osób wspierających dyrektor Gimnazjum nr 3,
Panią Elżbietę Kot , w działaniach przygotowujących uroczystości nadania imienia szkole.

25 listopada 2011 r.

16 października 2012 r.

   

07 stycznia 2013 r.

07 stycznia 2013 r.

 

Wystawa

 

 

W dniu 08 maja 2013 roku w Klasztorze Dominikanów w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy upamiętniającej piątą rocznicę śmierci Ojca prof. Mieczysława A. Krąpca. Inicjatorem i organizatorem wystawy był Lubelski Oddział Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

Zapraszamy do galerii fotograficznej.

 

Wystawa upamiętniająca piątą rocznicę śmierci Ojca prof. Mieczysława A. Krąpca

 

W dniu 08 maja 2013 roku w Klasztorze Dominikanów w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy upamiętniającej piątą rocznicę śmierci Ojca prof. Mieczysława A. Krąpca. Inicjatorem i organizatorem wystawy był Lubelski Oddział Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

 

Młodzież Powiatu Mińskiego

ambasadorem polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach Wschodnich

 

 

15 kwietnia 2013 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu mińskiego przystąpili do Powiatowego Konkursu Wiedzy pod hasłem: „Młodzież Powiatu Mińskiego ambasadorem polskiego dziedzictwa na Kresach Wschodnich”. Konkurs miał na celu przybliżenie uczniom Kresów Wschodnich z ich dorobkiem intelektualnym, historycznym i kulturowym oraz pochodzącego z Kresów Wschodnich ( dzisiejsza Ukraina) Ojca prof. Mieczysława A. Krąpca, wielokrotnego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, światowej sławy filozofa (zmarł 8 maja 2008 r.)

 

Finał Konkursu, do którego przystąpiło 50-ciu uczniów, odbył się w gościnnych progach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Nad przygotowaniem finału czuwała i całością koordynowała pani Małgorzata Kuligowska, nauczycielka historii w ZSE.

Komisja konkursowa wyłoniła 10-ciu finalistów, którzy w nagrodę wyjadą w maju 2013r. na spotkanie z Kresami Wschodnimi i prof. Krąpcem do Lublina, a następnie na Ukrainę.

"Harmonogram wyjazdu "Ukraina 2013" (dotyczy zwycięzców z powiatu mińskiego)

Ojciec prof. Krąpiec w Polonijnej Szkole w Wilanowie

Spotkanie z metafizyką – wykład ks. dra Tomasza Dumy z KUL-u

W marca uczniowie naszego liceum wysłuchali wspaniałego wykładu ks. dr. Tomasza Dumy na temat życia i działalności ojca profesora Mieczysława A. Krąpca. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podkreślał ogrom pracy filozofa i umiejętności docierania do studentów oraz wkład, jaki włożył w rozwój myśli filozoficznej w Europie.

Uczniowie mieli też możliwość obejrzenia filmu biograficznego, w którym Ojciec Krąpiec odpowiada na szereg ważnych pytań dotyczących współczesnego człowieka i świata. Filozof bardzo mocno podkreślał wartość człowieka jako jedynej istoty posiadającej podmiotową świadomość poznania. Człowiek jako byt sam w sobie i dla siebie, może kochać jedynie drugi byt osobowy dla siebie samego, a nie dla innych celów. Według ojca Krąpca zachowanie wynikające z tej miłości jest dobre, gdyż nie wynika z drugorzędnych pobudek, a zmierza do dobra samego w sobie, jakim jest człowiek. Dlatego "człowieka w jego życiu osobowo-duchowym nie można podporządkować jakimkolwiek innym ludzkim działaniom czy to indywidualnym, czy też społecznym."

Wykład ks. dra Tomasza Dumy zorganizowany został w ramach konkursu dotyczącego życia, dorobku i działalności, prof. Mieczysława A. Krąpca, zorganizowanego przez fundację Deo et Patriae z Lublina, z którą nasza szkoła rozpoczęła współpracę.

Zdjęcia są ze spotkania w Szkole Polonijnej dla uczniów z Europy Wschodniej w Wilanowie

 

Ojciec prof. Krąpiec w Mińsku Mazowieckim

 

Powiatowe spotkania edukacyjne w Mińsku Mazowieckim

 

W marcu 2013 r. w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim odbyły się pierwsze „Powiatowe Spotkania Edukacyjne” pt. „Profesor Mieczysław A. Krąpiec - legendarny Rektor KUL, filozof, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej”. Celem spotkania było rozpowszechnienie godnych naśladowania moralnych i patriotycznych wzorców osobowych oraz rozpropagowanie wiedzy nt. osoby i dzieła rektora i profesora Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie – Ojca Mieczysława A. Krąpca.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół i placówek kulturalno-oświatowych. Spotkanie skierowane zostało przede wszystkim do 78 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w Konkursie Wiedzy pod hasłem: „Młodzież Powiatu Mińskiego ambasadorem polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach Wschodnich”.

Zgromadzeni z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr Pawła Skrzydlewskiego z Katedry Metafizyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. „Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec – filozof i wychowawca w służbie człowieka i narodu polskiego” oraz obejrzeli prezentację filmową.

 

Małgorzata Kuligowska

Centralny koordynator

Konkursu Wiedzy w Powiecie Mińskim

 

Powiatowe Spotkanie Edukacyjne

 

Monstrancja dla Katedry Lwowskiej

  

 

 

Zarząd Fundacji Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława A.Krąpca OP ufundował   dla Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie Monstrancję, która została przekazana ks. proboszczowi Katedry - Janowi Niklowi, 01 lipca 2012 r. na Jasnej Górze, podczas XVIII Międzynarodowego Zjazdu Kresowian.

 

                                                                          Jasna Góra,  01 lipca 2012 r.

 

                                                                           Ks. kanonik JAN NIKIEL

                                                                           Proboszcz

                                                                           BAZYLIKA METROPOLITALNA

                                                                           Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

                                                                           LWÓW - Plac Katedralny 1

Szczęść Boże.

 

W Roku Jubileuszowym 600-lecia przeniesienia stolicy Archidiecezji i Metropolii z Halicza do Lwowa oraz z okazji I Krajowego Kongresu Eucharystycznego, którego uroczyste zakończenie miało miejsce we Lwowie w niedzielę 3 czerwca 2012r. Zarząd Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A.Krąpca OP ofiarowuje na ręce Księdza kanonika Jan Nikla Proboszcza Bazyliki Metropolitalnej Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dar serca – monstrancję.

 

Patron naszej Fundacji, pochodzący z Berezowicy Małej k/Tarnopola, Ojciec prof. Mieczysław A. Krąpiec OP (25.05.1921 – 05.05.2008) to wybitny znawca naszej narodowej przeszłości, patriota, wielki Polak niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej, zatroskany o każdą osobę, naród polski, religię, Kościół i naszą łacińską cywilizację. Wychowany na Kresach Wschodnich prof. M. A. Krąpiec, przepojony miłością do tych Ziem, wielokrotnie zaznaczał zasługi i wielkość Lwowa jako ośrodka i centrum kultury polskiej. Katedra Lwowska była i jest na przestrzeni wieków żywym tego dowodem.

 

Fundacja Deo et Patriae, która nosi Jego imię, powstała z intencją jej założycieli - służby Bogu i Ojczyźnie. Swoje statutowe cele i zadania realizujemy w bliskiej współpracy z Kościołem Katolickim w Kraju i na Kresach. W tym miejscu szczególnie podkreślamy stałą, życzliwą pomoc okazywaną nam przez Archikatedrę Lwowską, jej opiekę duchową i religijną nad naszym wspólnym dziełem: jak najlepszym wychowaniem młodych Polek i Polaków, którzy bez wahania podejmą hasło: Bóg, Honor i Ojczyzna! Będąc wierni naszemu patronowi, pragniemy kontynuować Jego dzieło i głosić Jego ideały.

 

Rodacy na Kresach. Jesteście nam bliscy, a tę monstrancję ofiarujemy jako dług wdzięczności za Wasze Semper Fidelis!

 

                                                                                            Zarząd Fundacji

                                                                                       Prezes Fundacji - Hanna Stefańska

                                                                                       Wiceprezes Fundacji - Piotr Nowak

                                                                                             Członkowie Zarządu Fundacji

                                                                                        Alfred Bajena

                                                                                        Ks. dr Tomasz Duma

                                                                                        Sylwester Nowak

                                                                                        Sylwester Pieckowski

                                                                                        Sławomir Wolski

 

 

Olimpiada "Myśli Jana Pawła II"

W dniach 11 -12 maja odbył się w Zespole Szkól z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach finał IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”

Organizacji IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2012/13 podjął się Pan Alfred Bajena, dyrektor Zespół Szkół im. Jana Pawła II  w Siemiatyczach, który jest jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji „Deo et Patriae” im. Ojca prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP.

Do współorganizacji olimpiady włączyła się Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wydział Nauczania Kurii Metropolitalnej w Białymstoku oraz odpowiednie wydziały Kurii w Łomży, Ełku i Drohiczynie.

Gościem honorowym Olimpiady była Pani Hanna Stefańska - Prezes  Fundacji „Deo et Patriae” , która w imieniu Zarządu Fundacji przekazała gospodarzowi olimpiady Powszechną Encyklopedię Filozofii.

Finał III Międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego

III Międzynarodowy Konkurs Edukacyjny z cyklu: Wielcy Polacy XX wieku pod hasłem „Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP - kapłan, filozof, pedagog, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej” był finałem Projektu pod hasłem: „III Międzynarodowe spotkania uczniów w Lublinie – Stolicy Nauki i Kultury”, zrealizowanego przez Fundację Deo et Patriae na terenie Lublina i Lubelszczyzny w dniach 04-08 maja 2012 r.

 

Projekt swoim działaniem objął 80 osób. Beneficjentami byli uczniowie w wieku 13-18 lat ze szkół gimnazjalnych
i licealnych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz nauczyciele-koordynatorzy z poszczególnych krajów. W trakcie trwania Projektu młodzież uczestniczyła w zajęciach, przygotowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Były to:

 

- zajęcia sportowe i edukacyjne na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,

- zwiedzanie miasta Lublin Szlakiem Znanych Lublinian oraz Szlakiem Zabytków Architektury,

- spotkania z historią w Muzeum na Majdanku

-Wieczór Patriotyczny w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie, a ponadto

-uczestniczenie w wykładach akademickich,

-spotkania z uczniami szkół lubelskich oraz z  młodzieżą akademicką Lublina.

 

Wszystkie działania związane z przebiegiem Projektu można obejrzeć na filmie zrealizowanym w Lublinie w dniach 04-08 maja 2012 r., podczas pobytu międzynarodowej grupy młodzieży.


III Międzynarodowe Spotkania Uczniów w Lublinie - Stolicy Nauki i Kultury, 4-8 maja 2012 (galeria fotograficzna).

Laureaci z Brześcia (Białoruś)

Laureaci z  Brześcia   nie otrzymali od Władz Białoruskich zgody  na przyjazd  na Międzynarodowy etap Konkursu do Lublina. W ramach rekompensaty "Wspólnota Polska oddział w Siedlcach" zaprosiła laureatów na wakacyjny wypoczynek do Polski. Młodych Polaków z Brześcia  gościła gmina Łochów w wypoczynkowej miejscowości Koszelanka nad rzeką Liwiec.

 

 

Targi w Lublinie

W dniach 10-11 marca 2012 r. w Lublinie, odbyły się Targi Instytucji Sektora  Ekonomii Społecznej. Organizatorem Targów była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,  Regionalny Ośrodek w Lublinie.

Do udziału zgłosiło się ok. 60 organizacji pozarządowych z regionu lubelskiego. Targi stały się okazją  do wzajemnego poznania oraz dały możliwość prezentacji  dorobku instytucji Sektora Ekonomii Społecznej. Udział  w nich  wzięła także Fundacja Deo et Patriae prezentując  dotychczasowe działania  w obszarze  edukacji humanistycznej młodzieży oraz propagując postać i dzieła  swojego patrona - Ojca Profesora  Mieczysława Alberta Krąpca.

W  sobotnio-niedzielnych targowych dyżurach,  członkom i sympatykom  Fundacji towarzyszyła  młodzież z Gimnazjum im św. S. Kostki w Lublinie:  Michalina Pitucha, Maria Krupa i Emma Kołodziejek z klasy 3gb  oraz z Gimnazjum Nr.3 w Lublinie: Paula Bartkowicz z kl.2a i Mateusz Bartnik z kl.3e z panią dyrektor Elżbietą Kot i nauczycielką panią Dorotą Surtel. W czasie pełnionych dyżurów  uczniowie wykazali się nie tylko sumiennością i punktualnością  ale również wiedzą dotyczącą  patrona Fundacji - Ojca Profesora Mieczysława Krąpca,  którą dzielili się z gośćmi odwiedzającymi stoisko Fundacji.

 

 

Młodzież lubelskich gimnazjów wspólnie z Fundacją Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP  -  na Targach Instytucji  Sektora Ekonomii Społecznej w Lublinie.

Ojciec Profesor Mieczysław A. Krąpiec w  Pałacu Czartoryskich

Fundacja Deo et Patriae wspólnie z Katedrą Metafizyki KUL oraz Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu zorganizowała uroczyste spotkanie z okazji nadania imienia o.prof. Mieczysława A. Krąpca placowi u zbiegu Radziwiłłowskiej i Staszica w Lublinie. Uroczystości  odbyły się   19 października 2011r. w zabytkowych murach Pałacu Czartoryskich do którego przylega Plac Mieczysława Alberta Krąpca. Pałac Czartoryskich jest obecnie siedzibą Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (LTN) oraz oddziału Polskiej Akademii Nauk, którego Krąpiec był rzeczywistym członkiem.

http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_2/krapiec.htm

                Gośćmi  spotkania byli przedstawiciele władz województwa lubelskiego i miasta Lublina ,przyjaciele Ojca Profesora  Krąpca, którzy przyjechali specjalnie ze Słowacji i Belgii, ludzie nauki z całej Polski,  mieszkańcy Lublina oraz studenci i młodzież szkół średnich, uczestnicząca w konkursach pod hasłem: „Wielcy Polacy XX wieku”, organizowanych corocznie przez Fundację.

                 W programie uroczystości wysłuchaliśmy m.in.  wykładu ks. prof. dr hab. A. Maryniarczyka nt „Mieczysława A. Krąpca wkład w rozwój filozofii i kultury”. Bardzo emocjonalny i porywający słuchaczy był występ uczniów ze Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie pod dyr. p. R .Kołodyńskiej-Tydy, który niezwykle ubarwił to wyjątkowe spotkanie.

 

Szlak Znanych Lublinian

 

Lublin jest miastem, w którym urodziły się, mieszkały, tworzyły lub realizowały swoje misje zawodowe i społeczne – znane osoby, nie tylko polskiej narodowości. Nie zawsze były one związane z Lublinem przez całe życie.

 

Tworząc ten szlak turystyczny, przypominamy najsławniejsze i najbardziej znane postacie historyczne, których życie i działalność można utożsamiać z naszym miastem. Są wśród nich zarówno polscy królowie, znani poeci i pisarze, muzycy, uczeni, a także wielcy ludzie kościoła- wśród nich Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II.

 

 

Od 19 października 2011 roku ma na nim swoje miejsce również Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec.

 Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej (LOITiK) w Lublinie

http://www.lublin.eu/Szlak_Znanych_Lublinian-1-101.html

Plac  Mieczysława  Alberta  Krąpca  w  Lublinie

W odpowiedzi na wniosek Fundacji Deo et Patriae im prof. Mieczysława A.Krąpca OP, na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2011r. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę o nadaniu imienia Mieczysława Alberta Krąpca placowi położonemu w Lublinie u zbiegu ulic Staszica i Radziwiłłowskiej.

 

Plac Mieczysława Alberta Krąpca   położony jest  obok  placu Litewskiego pełnego historycznych pamiątek i symboli. Znajdziemy tam z 1826 r.  pomnik Unii Lubelskiej,  z czasów I wojny światowej dwa pomniki: Konstytucji 3 Maja i nieznanego żołnierza oraz pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego wzniesiony w okresie II Rzeczpospolitej .  Dzisiaj  odbywają się  na placu Litewskim uroczystości i parady wojskowe, jest to także  miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta.

 

Plac Mieczysława Alberta Krąpca sąsiaduje również z  zabytkowym pałacem Czartoryskich, w którym mieści się Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Zarząd LTN w 1994r. przyznał  ojcu prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi odznaczenie honorowe - Zasłużony dla Lubelskiego Środowiska Naukowego.

 

Z okazji nadania imienia o. prof. Mieczysława A. Krąpca placowi w Lublinie, Katedra Metafizyki KUL, Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A.Krąpca OP oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zapraszają wszystkich zainteresowanych na uroczyste Sympozjum, które odbędzie się 19 października 2011r.  o godz. 11:00 w Siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przy placu Litewskim 2.

 

Szczegółowy program Sympozjum.

Kilka wspomnień z majowych wydarzeń w Lublinie i we  Lwowie

 

W dniach 5-6 maja 2011 r. odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego z cyklu Wielcy Polacy XX wieku pod hasłem: ”Profesor Mieczysław A. Krąpiec, kapłan, filozof, pedagog, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej”.  Laureaci szkolnego etapu z całej Polski oraz polskich szkół na Ukrainie i Litwie spotkali się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Papieża Jana Pawła II.

               Uczestników spotkania przywitał ks. prof. Andrzej Maryniarczyk kierownik Katedry Metafizyki na Wydziale Filozofii. Podziękował młodym ludziom za trud włożony w przygotowanie się do konkursu. Gratulował zdobytej wiedzy oraz życzył wytrwałości w jej pogłębianiu. Podkreślił, że studiowanie życia i myśli Ojca Krąpca to właściwy kierunek rozwoju, bo jak głosił Arystoteles „Jak chcesz być dobry, to biegnij za lepszymi”.

 

 

 

 

 

Filozofia w lubelskim Biskupiaku

Lubelski Biskupiak to szkoła z długą tradycją. Wykształciła wiele ważnych dla rozwoju naszego kraju osób, które piastują dziś wysokie stanowiska w Kościele, polityce, są dobrymi i odpowiedzialnymi lekarzami, prawnikami, nauczycielami, przedstawicielami innych zawodów.

 Zadaniem nauczycieli naszej szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też pomoc w kształtowaniu formacji duchowej i moralnej uczniów. Wydaje się, że jednym z czynników, które mają duży wpływ na dojrzewanie naszych młodych wychowanków jest także sposób, w jaki naucza się tu filozofii.

Specyfika naszego miasta sprzyja propagowaniu filozofii realistycznej. Nie sposób nie mówić uczniom o Lubelskiej szkole Filozoficznej, większość z nich od małego stykała się z takimi wielkimi nazwiskami, jak: Mieczysław Albert Krąpiec, Karol Wojtyła, Stefan Swieżawski czy Andrzej Szostek. Byli to profesorowie, którzy uczyli ich rodziców, starsze rodzeństwo. 

Organizowane co roku Dni Filozoficzne czy cykl spotkań „Ja człowiek” w Biskupiaku dają też okazję do spotkania uczniów z Profesorami naszej lubelskiej uczelni. W 2003 roku, kilkanaście dni przed śmiercią Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca, mieliśmy też okazję spotkać się z tym wielkim człowiekiem. Wspomnienia trwają do dziś, trzeba przyznać, że spotkanie to zapoczątkowało chęci do poznawania filozofii realistycznej. Młodzi ludzie chłonęli słowa Ojca Profesora – była to przecież wypowiedź rzeczowa, prosta, przemawiająca wprost do chłonnych umysłów.

W tym roku, dzięki Państwa fundacji, mieliśmy okazję uczestniczyć w konkursie poświęconym Ojcu Profesorowi. Zdecydowaliśmy wspólnie – młodzież i nauczyciele, że poświecimy ten rok na bardziej intensywne poznawanie życia i pism sławnego dominikanina. Ukoronowaniem naszych działań były tegoroczne Dni Filozoficzne. Dzięki współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim – udało nam się zorganizować wystawę fotografii z Ojcem Krąpcem. Ubrany w togę, rozmawiający z Papieżem, patrzący zdziwionymi, radosnymi oczyma z portretu… Taki stawał się dla nas bardziej bliski, znany.

Wielkie wrażenie zrobił na nas wykład wygłoszony przez gościa – Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka. Uczeń Ojca Krąpca, dziś już autorytet w dziedzinie filozofii, przyjął chętnie nasze zaproszenie. Mówiąc o filozofii realistycznej sprawił, że z półki naszej szkolnej biblioteki zniknęły od razu książki jego autorstwa: „Tomizm – dlaczego”. Uczniowie komentowali później na lekcjach filozofii wystąpienie Księdza Profesora. To dowód, że młodzież poszukuje odpowiedzi na podstawowe pytania, chce zrozumieć i wsłuchiwać się w rzeczywistość.

Mamy nadzieję, że nasza „przygoda” z poznawaniem filozofii Ojca Profesora M.A. Krąpca nie skończy się w tym roku. Posiadając przychylność władz wydziału, zwłaszcza dziekana – Ks. Prof. Stanisława Janeczka, zamierzamy kontynuować spotkania z filozofią, poszerzać naszą wiedzę, doskonalić warsztat i w formie innych inicjatyw, w tym artykułów i prac, nawet tych zamieszczonych w Internecie, pokazywać, że chcemy podejmować to ważne dziedzictwo.

Dorota Dryl

 

Muzeum O. prof. M. A. Krąpca

Dzięki staraniom naszej Fundacji, w dniu 12.09.2010r.  w czasie uroczystości odpustowych z okazji Święta Podwyższenia  Krzyża Świętego w Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie,  pierwszy raz umożliwiono mieszkańcom Lublina  odwiedzenie mieszkania profesora M.A Krąpca . Za sprawą oo. Stanisława  Nowaka powstaje w nim  Muzeum  Ojca Alberta. Członkowie Lubelskiego Oddziału Fundacji byli w tym dniu kustoszami muzeum.   
 

Gabinet naszego patrona odwiedziło ponad 100 osób. Wśród nich byli ci, którzy znali go osobiście, dla których stał się wzorem Polaka i Człowieka. Byli szczęśliwi, że mogli się znaleźć w miejscu, w którym napisał tak wiele cennych  książek i w którym pod koniec życia spędzał większość swego czasu.  Podziwiali ogromną ilość i różnorodność cennych wolumenów. Zainteresowanie budziła również sama Fundacja  Jego Imienia,  jej cele i aktualna działalność.  Dzień Otwarty Gabinetu Ojca Alberta, stanie się zapewne tradycją w działalności naszej Fundacji.

 

 

X Jubileuszowa Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II
na Jasną Górę

 

06 października 2010 r. przedstawiciele Fundacji Deo et Patriae  im. Prof. Mieczysława A. Krąpca OP: Pan Sławomir Wolski - przewodniczący Lubelskiego Oddziału Fundacji i członek Zarządu,  pan Leszek Szymański z Siedlec - v-ce prezes Fundacji, pan Bronisław Krąpiec - bratanek o. prof. Krąpca z Radomia, pani Hanna Stefańska z Mińska Mazowieckiego -  prezes Fundacji, uczestniczyli  wspólnie z nauczycielami i uczniami Szkół im. Jana Pawła II  w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę.

 

Równocześnie mieliśmy okazję  kolejny raz  spotkać się z JE ks. Bp Diecezji Radomskiej Henrykiem Tomasikiem i organizatorami pielgrzymki Państwem, Małgorzatą  i Zbigniewem Gumińskimi. Szczególnie miłe naszemu sercu było spotkanie z  obecnymi na Jasnej Górze uczestnikami Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Profesor Mieczysław A. Krąpiec – kapłan, filozof, pedagog, patriota  niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej” organizowanego przez naszą Fundację w Lublinie 04-06 maja 2010r. Tegoroczne Jubileuszowe, X już spotkanie Rodziny Szkół JP II zgromadziło na Jasnej Górze kilkanaście tys. uczniów  z Polski i z Litwy.

 

Korzystając o okazji  spotkania, poinformowaliśmy o przyszłorocznej, drugiej już edycji konkursu z cyklu:  Wielcy Polacy XX wieku.  Konkurs, który organizuje nasza Fundacja w maju 2011 przeznaczony jest dla uczniów szkół  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Więcej informacji na ten temat  znajdziecie Państwo w zakładce    KONKURS  2011 rok.

Drohiczyńska młodzież przy Krzyżu w Serpelicach

Nasz Dziennik, 2009-09-15 ks. Artur Płachno

Po raz kolejny młodzież z diecezji drohiczyńskiej zgromadziła się w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach, aby przeżywać Diecezjalny Dzień Młodzieży. W tym dniu, do szczególnego, młodzieńczego przeżycia radości wiary, której źródłem jest znak zbawczej męki Chrystusa, zaprasza od początku swego biskupiego posługiwania w diecezji drohiczyńskiej ks. bp Antoni Dydycz. Krzyż ma bowiem - mówił - także wyjątkową symbolikę w naszej ojczyźnie i na Podlasiu, gdzie za jego postawienie groziły zsyłki na Syberię i inne represje. Młodzież, która w życiu dokonuje wielu wyborów, powinna przed nimi najpierw spojrzeć na ten znak. Krzyż powinien być również ukazywany w życiu każdego, a szczególnie młodego chrześcijanina, przez duchową przemianę. Nigdy też nie powinien zapominać o jego wymowie.

Ksiądz Biskup zaprasza na te spotkanie każdego roku również różnych gości z całego świata. W tym roku był nim Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk, który świętuje 20 lecie swej posługi w naszym kraju, a równocześnie, jak to przypomniał ks. bp Antoni Dydycz, był powołany i reprezentował przez wiele lat Jana Pawła II, jego zaś obecność na tym spotkaniu była żywym znakiem łączności zarówno ze Sługą Bożym, jak też z obecnym Ojcem Świętym Benedyktem XVI, któremu zgromadzona młodzież wysłała specjalny list duchowej łączności. Towarzyszył mu również o Gabriel Bartoszewski OFMCap, który ma wielkie zasługi w prowadzeniu bardzo wielu procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, wyniesionych na ołtarze Polaków.

 

Ks. abp Józef Kowalczyk celebrował Eucharystię na wzgórzu Kalwarii, podczas której w homilii nawiązał do umiłowania krzyża przez Jana Pawła II. Przytoczył pojmowanie tego znaku w wypowiedziach młodych ludzi, dla których jest on drogowskazem w serpentynach świata, bramą zbawienia oraz przypomnieniem tego, do kogo należy, czyli Chrystusa. Życzył wszystkim młodym, aby mogli też tak zawsze mówić o krzyżu.
Tak jak każdego roku młodzież przewiozła ze sobą drewniane krzyże, które dołączyły do istniejącego tam już " lasu krzyży", przynoszonych jako znak miłości i szacunku do tego znaku przez pielgrzymów tam przybywający. Został też poświecony duży, pęknięty krzyż przypominający nabożeństwo ekumeniczne, któremu 10 lat temu przewodniczył w Drohiczynie Jan Paweł II oraz krzyż Fundacji " Deo et Patriae" im. o. prof. Mieczysława A. Krąpca, mająca wspomagać rozwój szkolnictwa katolickiego w Polsce.


>>>CZYTAJ ARTYKUŁ

Wileńskie Spotkania z Rodakami

 

 

 

„Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary –
Jedynych szczątków wielkiego wczora,
Bo kiedyś uznasz – że te sztandary
Zagłady naszej główna zapora.”
/ Wł. Ludwik Anczyc/

 

W dniach 4-6 marca 2010 roku przedstawiciele Fundacji Deo et Patriae im prof. Mieczysława A. Krąpca OP w osobach: Hanna Stefańska, Henryk Zięba, Sylwester Nowak gościli w Wilnie. Powodów do wizyty było kilka; odwiedziny Gimnazjum Jana Pawła II, spotkanie z Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Panią dr Małgorzatą Kasner i Koordynatorem Projektów Panią Barbarą Orszewską, spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” - Panem Józefem Kwiatkowskim, zapoznanie z polskimi tradycjami kresowymi, kultywowanymi w Wilnie z okazji tzw. Kaziuków.

Uczniowie Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie przystąpili do organizowanego przez Fundację konkursu pod hasłem: „Profesor Mieczysław Albert Krąpiec –kapłan, filozof, pedagog, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej.” W marcu odbędzie się pierwszy szkolny etap konkursu w którym wyłonionych zostanie dwóch uczniów reprezentujących szkołę 5-8 maja w Lublinie w czasie ogólnopolskich zmagań . Spotkanie z dyrektorem Gimnazjum panem Adamem Błaszkiewiczem, koordynatorką etapu szkolnego konkursu polonistką, panią Teresą Król oraz polskimi uczniami, pozwoliło na wzajemne poznanie się i wymianę poglądów w sprawach nie tylko dotyczących edukacji ale również kulturowych i narodowościowych, które stanowią niezwykle ważny problem dla młodych Polaków zamieszkujących Litwę. Polskie Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie www.jp2.lt cieszy się bardzo dobrą opinią jako placówka oświatowa. Jego absolwenci bez problemu dostają się na wyższe uczelnie nie tylko na Litwie ale również za granicą. Dotychczas ok. 2000 dzieci z polskich rodzin przekroczyło progi tej Szkoły Średniej.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Polska” -jak nas poinformował Prezes Józef Kwiatkowski, powstało w 1990 roku. Powołane zostało w celu aktywizacji polskiego środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego. Służy pomocą w podnoszeniu zarówno własnych kwalifikacji jak i zwróceniu uwagi społeczności polskiej na priorytetową rolę szkoły w zachowaniu języka polskiego, kultury i tożsamości narodowej. Organizacja ta skupia na Litwie 1300 nauczycieli i wychowawców przedszkoli. Dotychczas polska szkoła na Litwie zachowała tradycyjny model szkoły z nauczaniem wszystkich przedmiotów w języku ojczystym i zdołała przeciwstawić się tworzeniu w szkołach polskich nauczania mieszanego z językiem państwowym litewskim. Na Litwie obowiązuje jeszcze podział szkolnictwa na 8 klasową szkołę podstawową i 4 klasowe gimnazjum. Niestety do 2012 roku ma wejść w życie reforma szkolnictwa, która podobnie jak i w Polsce podzieli szkołę ponadpodstawową na 3 letnie gimnazjum i 2 letnie liceum. Niewątpliwie wpłynie to na znaczne zmniejszenie ilości czysto polskich szkół na Litwie i powstanie szkół, w których nauczanie w języku polskim przestanie być priorytetem.

Instytut Polski w Wilnie powołany został na mocy Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 grudnia 1995 roku. Jego misją jest upowszechnianie wiedzy o Polsce, popularyzowanie dorobku polskiej kultury i nauki, a także wspieranie współpracy polsko-litewskiej. Niezwykle sympatyczne spotkanie z Dyrektor Instytutu i jednocześnie I Radcą Ambasady RP dr Małgorzatą Kasner oraz Barbarą Orszewską – Koordynatorem Projektów oraz obietnica wsparcia przy realizacji kolejnych przedsięwzięć w obszarze kulturowo-edukacyjnym, utwierdziło nas w przekonaniu o wielkiej przychylności Pracowników Instytutu dla działań Fundacji na terenie Litwy.

Ogólnopolska IX Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II

08.10.2009 r to dzień, w którym spotkali się na Jasnej Górze nauczyciele oraz uczniowie Szkół noszących im. Jana Pawła II. W tym roku wspólnie pielgrzymowały Na Jasną Górę również szkoły im. Jana Pawła II z Litwy. Poprzednie zjazdy Rodziny Szkół odbywały się m.in. w Radomiu, Narzymiu, w Paprotni. Tegorocznej pielgrzymce przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce J.E. Ks. Abp Józef Kowalczyk. Podczas pielgrzymki przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski modlono się w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI, o rychłą beatyfikację Patrona Rodziny Szkół, Sługi Bożego Jana Pawła II oraz o wychowanie kolejnych pokoleń w duchu odpowiedzialności za naszą ukochaną Ojczyznę, Polskę.

Przedstawiciele Zarządu Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP uczestniczyli w tych wspólnych modlitwach na Jasnej Górze. Następnie w klasztorze oo. Paulinów w sali ks. Kordeckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Szkół im. Jana Pawła II, na którym Zarząd Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP ogłosił konkurs dla uczniów Rodziny Szkół Jana Pawła II.

Konkurs dotyczył będzie Osoby o. prof. Mieczysława A. Krąpca OP, wielkiego Polaka, filozofa i przyjaciela Ojca Świętego Jana Pawła II. Szczegółowy regulamin konkursu zostanie podany na naszej stronie internetowej w dniu 01.01.2010r.

 

Strona główna O.prof.M.A.Krąpiec Ks.prof.A.Maryniarczyk Zarząd Fundacji Oddział Lubelski Cele Fundacji Filozofia w sieci Wydarzenia Konkursy Wykłady i artykuły