Strona główna
O.prof.M.A.Krąpiec
Ks.prof.A.Maryniarczyk
Zarząd Fundacji
Oddział Lubelski
Cele Fundacji
Filozofia w sieci
Wydarzenia
Konkursy
Wykłady i artykuły

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

Lubelski Oddział Fundacji już działa

Dnia 9 września 2010 roku został powołany do życia Lubelski Oddział Fundacji Deo et Patriae im prof. Mieczysława A. Krąpca OP. Przewodniczącym Oddziału i  jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji został Sławomir Wolski.  Na tę uroczystość przyjechali do Lublina : prezes Fundacji Hanna Stefańska, oraz vice prezes Piotr Nowak i Leszek Szymański.  Było to jednocześnie robocze spotkanie poświęcone przygotowaniom do drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Profesor Mieczysław A. Krąpiec – kapłan, filozof, pedagog, patriota  niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej”. Konkurs odbędzie się w Lublinie w maju 2011r w II rocznicę śmierci i 90 rocznicę urodzin o. prof. Krąpca.

Dzięki przychylności przeora Dominikanów w Lublinie,  Ojca  Roberta Głubisza, siedziba  nowopowołanego Oddziału znajduje się na Lubelskiej Starówce w  Klasztorze O.O Dominikanów  na  ulicy Złotej 9.

Członkowie Lubelskiego Oddziału  Fundacji Deo et Patriae im prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

  • Sławomir Wolski  - Przewodniczący

  • Elżbieta Chmielewska

  • Maria Sieroń - Kiszczyńska

  • Danuta Skawińska

  • Józef Husarz

  • Marian Jamroz

  • Józef Kaczor

  • Zbigniew Wojciechowski

  • Henryk Zięba

Serdeczne zapraszamy do współpracy wszystkich, którym jest bliska idea Fundacji.

Kontakt tel. z Przewodniczącym panem S. Wolskim - kom.: 696 427 208

 

 
 

Strona główna O.prof.M.A.Krąpiec Ks.prof.A.Maryniarczyk Zarząd Fundacji Oddział Lubelski Cele Fundacji Filozofia w sieci Wydarzenia Konkursy Wykłady i artykuły