Strona główna
W górę
Laureaci 2019

 

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

Konkurs 2019

IX  ogólnopolski  konkurs  edukacyjny
wielcy polacy xx w.

Nauczyciele heroizmu:

św. Jan Paweł II,    kard.  Stefan Wyszyński,   Mieczysław A. Krąpiec OP

(w trosce o narodową i chrześcijańską tożsamość młodzieży)

Organizator

Fundacja Deo et Patriae

im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP.

Współorganizatorzy

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Katedra Metafizyki

Adresaci Konkursu

Uczniowie i Nauczyciele Szkół Gimnazjalnych oraz Uczniowie i Nauczyciele Szkół Ponadgimnazjalnych.

Cele konkursu

 • Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości.

 • Przybliżenie młodzieży historii powstania Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.

 • Upowszechnienie osoby prof. Mieczysława A. Krąpca OP szczególnie w kontekście Jego heroicznej walki o zachowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 • Wspieranie nauczycieli wdrażających edukację filozoficzną w szkołach ponadpodstawowych.

Sposób przeprowadzenia Konkursu

 Konkurs przeprowadzony zostanie za pomocą platformy edukacyjnej Kahoot.

Konkurs zostanie poprzedzony Warsztatami Filozoficznymi
z uwzględnieniem tematyki konkursowej.

Lektura obowiązująca

 1. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków: Znak 2005.

 2. Stefan Kardynał Wyszyński, Kamienie wołać będą, Warszawa 1984.

 3. Mieczysław Albert Krąpiec, Rozważania o wychowaniu, Lublin 2010.

Struktura i przebieg Konkursu

 1. Dyrektor szkoły powołuje koordynatora szkolnego. Koordynator wysyła formularz zgłaszający placówkę do Konkursu

 2. Koordynator zobowiązany jest pośredniczyć w kontakcie pomiędzy szkołą i organizatorami Konkursu.

 3. Uczestnicy Konkursu razem z koordynatorem przyjeżdżają do Lublina na KUL.

WAŻNE

Uczestnicy finału Konkursu powinni być zaopatrzeni w telefon
z aplikacją Kahoot.

Terminarz Konkursu

Do 18.03.2019 - zgłoszenie szkół do udziału w konkursie. Koordynator szkolny wypełnia Formularz zgłoszenia szkoły  i przesyła go w  wersji elektronicznej na adres:   konkurs.filo2019@gmail.com                                                        

Do 29.04.2019  - zgłoszenie uczestników  warsztatów i Konkursu  (imię, nazwisko,  klasa, nazwa szkoły) na adres konkurs.filo2019@gmail.com  

24.05.2019  godz. 10.00- 13.00   Warsztaty Filozoficzne,    miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

24.05.2019  godz. 14.00 – 16.00 Konkurs Edukacyjny i ogłoszenie wyników,  miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Nagrody

Dla Finalistów Konkursu:

I miejsce – 800 zł

II miejsce - 600 zł

III miejsce - 400 zł

Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy.

UWAGA!

 • Uczestnicy finału Konkursu powinni być zaopatrzeni w legitymację szkolną.

 • Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 • Uczestnicy przyjeżdżają do Lublina pod opieką opiekunów.

 • Dla Uczestników z odległych od Lublina miejscowości nocleg z wyżywieniem 23.05.2019. na koszt Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

Dane kontaktowe do organizatora Konkursu:

Kontakt telefoniczny:

Hanna Stefańska, Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP tel. 501 68 58 48

Adres elektroniczny:

konkurs.filo2019@gmail.com

Adres pocztowy:

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

ul. Warszawska 250/95/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

Pobierz

Regulamin i formularze zgłoszeń:

 1. Regulamin konkursu - pdf

 2. Formularz zgłoszenia szkoły - doc

 

Strona główna W górę Laureaci 2019