Strona główna
W górę
Konkursy 2017
Konkursy 2016
Konkursy 2015
Konkursy 2014
Konkursy 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

Konkurs 2017

Wyniki  Finału

VII Konkursu Edukacyjnego pod hasłem
Św. Jan Paweł II, prof. Mieczysław A. Krąpiec OP-
„W poszukiwaniu prawdy o człowieku i ludzkim działaniu”.

Który odbył się w dniu 8 maja 2017r na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 I Miejsce

Dorota Przesmycka – XXI LO im. St. Kostki w Lublinie

Łukasz Sitkowski  - LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

II Miejsce

Natalia Mazur - XXI LO im. St. Kostki w Lublinie

Joanna Garbacik – Publiczne Gimnazjum w Pruszynie

III Miejsce

Maria Bogusz – Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim

Patryk Księżuk XVI LO im. St. Staszica w Warszawie

 Komisja Konkursowa obradowała  wg. kryteriów regulaminowych  w  składzie:

prof. dr hab. Barbara Kiereś – przewodnicząca

ks. dr Tomasz Duma

 Wszystkim Finalistom serdecznie gratulujemy!

FINALIŚCI

VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO

WIELCY POLACY XX W.

ŚW. JAN PAWEŁ II , PROF. MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP

W POSZUKIWANIU PRAWDY O CZŁOWIEKU I LUDZKIM DZIAŁANIU

 

 1. Natalia Biarda, Publiczne Gimnazjum w Pruszynie

 2. Adrianna Bielak, Publiczne Gimnazjum w Pruszynie

 3. Maria Bogusz, Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim

 4. Aleksandra Brzoza, Publiczne Gimnazjum, Jedlnia-Letnisko

 5. Joanna Garbacik, Publiczne Gimnazjum w Pruszynie

 6. Patryk Księżuk, XVI LO im. S. Staszica w Warszawie

 7. Natalia Mazur, XXI LO im. S. Kostki w Lublinie

 8. Aleksander Mielnikow, Międzynarodowe LO Meridian w Warszawie

 9. Dorota Przesmycka, XXI LO im. S. Kostki w Lublinie

 10. Wiktoria Sałek, Publiczne Gimnazjum, Jedlnia-Letnisko

 11. Łukasz Sitkowski, LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.

 12. Paulina Warchoł, Publiczne Gimnazjum, Jedlnia-Letnisko

Serdecznie gratulujemy!

 

Organizator

Fundacja Deo et Patriae

im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP.

Współorganizatorzy

Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Katedra Metafizyki

Adresaci konkursu

Uczniowie i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Cele konkursu

 1. Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości.

 2. Przybliżenie młodzieży wiedzy o człowieku, rodzinie i narodzie w perspektywie filozofii klasycznej (poszukiwanie prawdy).

 3. Upowszechnienie przesłania dwóch wielkich Polaków: Jana Pawła II,  i prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

 4. Wspieranie nauczycieli wdrażających edukację filozoficzną w gimnazjum i liceum.

Przedmiot oceny konkursowej

 Etap I

pisemna praca konkursowa oceniania pod względem: znajomości treści filozoficznych związanych z wybranym tematem, umiejętności formułowania wypowiedzi i wykorzystania literatury źródłowej.

 Etap II

odpowiedź ustna na trzy pytania dotyczące postaci tytułowych Konkursu, oceniana pod kątem znajomości ich życiorysów i dorobku, rozumienia podstawowych pojęć filozofii klasycznej oraz umiejętności formułowania odpowiedzi.

Zaktualizowana "Literatura obowiązująca".

 

K. Wojtyła Rozważania o istocie człowieka

Lublin 2016 (cała książka)

K. Wojtyła

Miłość i odpowiedzialność (wybrane rozdziały) Lublin 2001, rozdz II (Osoba a miłość, s. 67-126) 

 M. Krąpiec

Rozmowy o człowieku

Lublin (całość) [książka]

M. Krąpiec

Człowiek jako osoba (wybrane rozdziały)

Lublin 2005, rozdz. III (Osoba ludzka, s.113-145) i rozdz. V (Człowiek twórcą kultury, s. 163-202)[książka]

Jan Paweł II

Encyklika Fides et Ratio (wybrane rozdziały)

Fides et ratio: 

Człowiek to ten, kto zna samego siebie "Fides et ratio"

nr 1 i wprowadzenie: "Poznaj samego siebie" 

nr 2 -  Szczególna odpowiedzialnościa Koscioła jest diakonia prawdy. 

nr 3 -  Filozofia to jeden ze sposobów poznawania prawdy. 

nr 8-9 Oprócz poznania właściwego ludzkiemu rozumowiu istnieje poznanie właściwe wierze.  

 nr 11-12  - Ludzka i Boża prawda ma wymiar historyczny: czas i historia prowadzą do pełnej prawdy. 

nr 14-15  O znaczeniu Objawienia dla wiedzy filozoficznej. 

nr 25 Poszukiwanie prawdy jest wszczepione w naturę człowieka. 

nr 26-27.  Każdy człowiek pod postacią pytania o sens życia szuka prawdy uniwersalnej i absolutnej. 

nr 75-77  Trzy podstawowe typy refleksji filozoficznej z punktu widzenia jej relacji do wiary chrześcijańskiej. 

nr 81-83  Współczesny kryzys sensu wzywa filozofię, aby odzyskała swój wymiar mądrościowy, obiektywny i metafizyczny.

 

Struktura i przebieg Konkursu - Etap I

Etap I:

1.    Dyrektor szkoły powołuje koordynatora szkolnego. Koordynator wysyła formularz zgłaszający placówkę do Konkursu oraz pośredniczy w kontakcie pomiędzy szkołą i organizatorami Konkursu.

2.    Uczeń, pod kierunkiem nauczyciela - opiekuna przygotowuje pisemną pracę.

3.    Koordynator szkolny wysyła w wersji elektronicznej prace konkursowe wraz z formularzem zgłaszającym uczniów.

4.    Z jednej szkoły do konkursu może przystąpić dowolna ilość uczniów.

Uczniowie przygotowują pracę pisemną (do 5 stron A4, czcionka 12 pt.) na temat: W POSZUKIWANIU PRAWDY O CZŁOWIEKU I LUDZKIM DZIAŁANIU -  WG. JANA PAWŁA II  I PROF. MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA OP.

Kryteria oceny prac etapu I (łącznie 35 pkt.):

 • Ujęcie wybranego tematu w oparciu o dzieła dwóch postaci. (10 pkt.)

 • Umiejętność korzystania ze źródeł i argumentacja. (10 pkt.)

 • Własne przemyślenia i oryginalność ujęcia tematu. (10 pkt.)

 • Poprawność językowa i stylistyczna. (5 pkt.)

Prace konkursowe I etapu ocenia Komisja Konkursowa w Warszawie w składzie ustalonym przez Wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej dr Tomasza Bartla.

Struktura i przebieg Konkursu - Etap II

Etap II:

1.    Autorzy 12 najlepszych prac wyłonionych w etapie I przyjeżdżają na finały do Lublina pod opieką ustalonych opiekunów. Pobyt finansuje Fundacja Deo et Patriae.

2.    Uczestnicy biorą udział w finale konkursu odbywającym się na forum uczestników i opiekunów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

3.    Każdy finalista odpowiada na trzy pytania biograficzne dotyczące postaci wiodących Konkursu:

o   do pracy pisemnej etapu I, będące nawiązaniem do treści podjętych przez uczestnika,

o   pytanie problemowe dotyczące nauczania postaci wiodących.

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych etapu II:

1.    pytanie biograficzne –  10 pkt.;

2.    pytanie do pracy – 20 pkt.;

3.    precyzja wypowiedzi i argumentacja (15);

4.    styl wypowiedzi (5);

5.    pytanie problemowe – 20 pkt.;

6.    precyzja wypowiedzi i argumentacja (15);

7.    styl wypowiedzi (5);

Pytania do etapu II przygotowuje i ocenia Komisja Konkursowa z KUL w składzie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Fundacji Deo et Patriae, Kierownika Katedry Metafizyki KUL, ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka.

 Laureatami zostaje 3 uczniów z najlepszym wynikiem w finale II etapu.

Terminarz Konkursu

Nagrody

 • I, II, III miejsce – sprzęt elektroniczny,

 • dla wszystkich finalistów - nagrody książkowe.

Ważne:

 • Uczestnicy finału konkursu powinni być zaopatrzeni w legitymację szkolną.

 • Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisje Konkursowe są ostateczne.

Pobyt ucznia wraz z nauczycielem - opiekunem w Lublinie (ubezpieczenie, nocleg, wyżywienie, wejścia do obiektów zabytkowych) finansowany jest przez Fundację Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

UWAGA!

Nauczycieli i uczniów zapraszamy 04.03.2017 do Lublina na warsztaty filozoficzne przygotowujące do  konkursu. Warsztaty organizuje  Katedra Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  w Lublinie.

Szkoła może zamówić pakiet materiałów źródłowych. Informacje o cenie i zawartości pakietu będą dostępne na stronie internetowej konkursu w grudniu 2016 r. Zapotrzebowanie na pakiet można złożyć poprzez formularz zgłaszający szkołę do konkursu lub drogą mailową.

Dane kontaktowe do organizatora Konkursu:

Kontakt telefoniczny:

Hanna Stefańska, Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP tel. 501 68 58 48

Adres elektroniczny:

konkurs.filozoficzny@krapiecfoundation.com

Adres pocztowy:

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

ul. Warszawska 250/95/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

Pobierz

Regulamin i formularze zgłoszeń:

 1. Regulamin konkursu - pdf

 2. Formularz zgłoszenia szkoły - doc

 3. Formularz zgłoszenia uczniów - doc

 

Strona główna W górę Konkursy 2017 Konkursy 2016 Konkursy 2015 Konkursy 2014 Konkursy 2013 Konkurs 2012 Konkurs 2011 Konkurs 2010