Strona główna W górę Konkurs plastyczny Finaliści Mińsk Maz. Ukraina 2013

Powiatowy Konkurs Wiedzy: „Młodzież Powiatu Mińskiego ambasadorem polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach Wschodnich”

 

 

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

                                   

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

 

 

 

 

"Harmonogram wyjazdu "Ukraina 2013" (dotyczy zwycięzców z powiatu mińskiego)

Strona główna W górę Konkurs plastyczny Finaliści Mińsk Maz. Ukraina 2013