Strona główna W górę Patronat Finaliści szkolni Harmonogram Finałów Przykładowe pytania Materiały do konkursu Kalendarz 2011 Finał na Litwie Wspomnienia

 

 

 


Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

                                   

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

 

 

 

PRZYKŁADOWE  PYTANIA  DO  GŁÓWNYCH  OBSZARÓW  TEMATYCZNYCH

I   ETAP SZKOLNY

ojciec. prof. M. A. Krąpiec – filozof i nauczyciel

 (życie, dzieła, uczniowie)

 

1. Kiedy i gdzie urodził się o. Krąpiec? (miejsce, powiat, województwo)

2. Pod jakim wezwaniem była szkoła podstawowa w Berezowicy Małej, gdzie uczył się mały Krąpiec?

3. W jakim kraju znajduje się obecnie miejsce urodzenia o. Krąpca?

4. Jak się nazywa szkoła filozoficzna, której był twórcą?

5. Jak się nazywa filozofia uprawiana przez o. Krąpca?

6. Jak się nazywały góry, u stóp których leżała Berezowica Mała – miejsce urodzenia o. Krąpca?

7. W jakim mieście mieszkał przez prawie całe życie o. Krąpiec?

8. Na jakim uniwersytecie pracował o. Krąpiec?

9. W jakim zakonie był o. Krąpiec?

10. Wymień przynajmniej 3 tytuły książek o. Krąpca.

 

Tarnopolskie Liceum i Gimnazjum Klasyczne im. Wincentego Pola

(dzieje, specyfika, słynni wychowankowie)

 1. W jakim gimnazjum zdawał maturę?

2. Jaki był profil gimnazjum, w którym uczył się młody Krąpiec?

3. Jacy są inni sławni wychowankowie gimnazjum w Tarnopolu? (wymień przynajmniej 2)

4. W jakim kraju obecnie znajduje się Tarnopol?

5. Jakie były przedmioty w kanonie nauczania gimnazjum tarnopolskiego?

6. Jakich języków uczył się Krąpiec w gimnazjum klasycznym im. W. Pola?

7. Jakie wielkie dzieła klasyczne czytał o. Krąpiec w gimnazjum?

8. Jakie narodowości mieszkały w Tarnopolu w okresie międzywojennym?

9. W jakich latach o. Krąpiec uczył się w gimnazjum tarnopolskim?

10. W którym roku o. Krąpiec zdał maturę?

 

Zakon Dominikański – dzieje, charyzmat, losy Bazyliki i Klasztory w Lublinie

na ul. Złotej, gdzie mieszkał o. Krąpiec

1. Z posiadania jakich relikwii znany był Kościół i Klasztor w Lublinie, przy którym mieszkał o. Krąpiec?

2. Jaki ubiór noszą dominikanie polscy?

3. Z jaką legendą z Żywotów Świętych wiąże się symbolika ubioru polskiej prowincji dominikanów?

4. Kiedy powstał Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie?

5. Z jaką legendą wiąże się powstanie zakonu dominikanów w Lublinie?

6. W jakiej dzielnicy Lublina jest położony Kościół i Klasztor OO. Dominikanów?

7. Jak się nazywa wizerunek Najświętszej Marii Panny znajdujący się w Bazylice dominikańskiej?

8. Jaki sławny obraz dotyczący historii miasta Lublina znajduje się w bazylice dominikańskiej?

9. Ile ambon znajduje się w bazylice dominikańskiej w Lublinie?

10. Kiedy i gdzie powstał zakon dominikanów oraz kto był jego założycielem?

 

Dzieje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

(data powstania, słynni rektorzy, struktura) i rola o. prof. M. A. Krąpca

 1. Kiedy powstał KUL?: a) 1925; b) 1918; c) 1945

2. Kto był założycielem uniwersytetu?

3. Jakie są zadania KUL jako uniwersytetu katolickiego (1–3)

4. Kto jest patronem?

5. Jaka jest dewiza KUL i jaki jest sens dewizy?

6. Kto jest obecnie Rektorem KUL?

7. Wymień pięciu rektorów KUL w historii.

8. Karol Wojtyła był: a) studentem KUL; b) pracownikiem KUL; c) dziekanem Wydziału; d) profesorem i kierownikiem Katedry Etyki KUL

9. W jakich latach o. Krąpiec był rektorem KUL?

10. Kogo przedstawia pomnik na dziedzińcu? Jaką sytuację przedstawia? Kiedy został odsłonięty?

 

Filozoficzna Szkoła Lubelska

(dzieje, założyciele – twórcy, specyfika, kontekst powstania)

 1. Czy filozofia w szkole lubelskiej była realistyczna czy idealistyczna?

2. Z kim współpracował o. Krąpiec w szkole lubelskiej? (wymień przynajmniej 3 osoby)

3. Jaka jest struktura Wydziału Filozofii?

4. Wymień pięciu znanych filozofów z KUL

5. Kiedy powstał Wydział Filozofii?     a) 1925; b) 1918; c) 1946

6. Kto jest obecnie dziekanem Wydziału Filozofii?

7. Wymień pięciu dziekanów Wydziału Filozofii KUL

8. Kto jest patronem Wydziału Filozofii KUL?

9. Co to jest Tydzień Filozoficzny? Kiedy odbył się pierwszy Tydzień?

10. Jaki rodzaj studenckiej aktywności oznacza nazwa Eutrapelia?

  

Pierwsza polska Powszechna Encyklopedia Filozofii (dzieje powstania, twórcy, charakterystyka, znaczenie dla kultury humanistycznej)

1. Ile tomów obejmuje Powszechna Encyklopedia Filozofii?

2. W jakich latach powstawała Powszechna Encyklopedia Filozofii?

3. Jak się nazywa instytucja wydająca Powszechną Encyklopedię Filozofii?

4. W którym roku o. Krąpiec zainicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu?

5. Komu dedykowana była Powszechna Encyklopedia Filozofii, której powstanie zainicjował i nad którą pracował o. Krąpiec?

6. Jakie rodzaje haseł znajdują się w Powszechnej Encyklopedii Filozofii?

7. Jakiej kultury jest podstawą Powszechna Encyklopedia Filozofii?

8. Kto wchodził w skład Komitetu Naukowego PEF?

9. Kto był redaktorem naczelnym Powszechnej Encyklopedii Filozofii?

10. Powstanie jakich innych encyklopedii zainicjował o. Krąpiec?

 

Arystoteles i Tomasz z Akwinu jako mistrzowie w filozofowaniu realistycznym

 1. Wymień imiona filozofów - mistrzów o. Krąpca w filozofii

2. Od jakich słów wywodzi się termin „filozofia” i co oznacza?

3. Co jest celem filozofii?

4. Jakie jest główne przykazanie filozofa-realisty wg o. Krąpca?

5. Czy jest filozofia jedna czy jest ich wiele filozofii wg o. Krąpca?

6. Z jakiego kraju pochodził Arystoteles?

7. Z jakiego kraju pochodził św. Tomasz?

8. W jakim wieku wg o. Krąpca stajemy się filozofami?

9. Jaki jest tytuł najważniejszej książki Krąpca z filozofii?

10. Wymień co najmniej 3 dziedziny filozofii, którymi zajmował się o. Krąpiec?

 

Prawa narodów i polskość w ujęciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II i o. M. A. Krąpca

 1. O ochronę jakich praw apelował Ojciec Święty Jan Paweł II w ONZ w 1995 r.

2. Jakich autorów z literatury polskiej szczególnie cenił o. Krąpiec?

3. Jak się nazywa postawa czci wobec ojczyzny?

4. Jaka nauka zajmuje się dziejami ojczyzny?

5. Jaka jest nazwa książeczki o. Krąpca o narodzie?

6. Co jest specyfiką („blaskiem”) kultury polskiej wg o. Krąpca?

7. Jak o. Krąpiec nazywa postawę, dzięki której Polacy są zdolni bronić swojej ojczyzny?

8. Co według o. Krąpca było podstawą unii, jakie zawierał naród polski z innymi narodami?

9. Jak się nazywa niezależność narodu czy państwa od innych narodów i państw – której o. Krąpiec poświęcił osobną książkę?

10. O poszanowanie jakich praw apelował o. Krąpiec?

 

Lublin jako miasto nauki i kultury

 1. Kiedy powstał Lublin?

2. Jak się nazywały dwa pierwsze uniwersytety lubelskie i w jakich latach powstały?

3. Ile jest obecnie uniwersytetów w Lublinie?

4. Jak się nazywają uniwersytety lubelskie?

5. Jaki sławny muzyk pochodził z Lublina (jego imię nosi konkurs skrzypcowy)?

6. Jacy sławni prozaicy lub poeci pochodzili z Lublina?

7. Jak się nazywała instytucją sądowa istniejąca w Lublinie w I Rzeczypospolitej?

8. Jakie zwierzę występuje w herbie lubelskim?

9. Jaki jest najsłynniejszy zabytek Lublina wpisany na listę UNESCO?

10. Jaki język wg o. Krąpca powinien być naukowym językiem międzynarodowym?

  

Na konkursie w Lublinie znajdą się również pytania z nowych obszarów:

Kresy  Wschodnie  (Ukraina)   i nasze dziedzictwo narodowe.

Fundacja Servire Veritati, Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Fundacja Deo et Patriae.

ABC filozofii tomistycznej   (dla uczniów klas ponadgimnazjalnych).

  

Przykładowe pytania konkursowe - pobierz

Strona główna W górę Patronat Finaliści szkolni Harmonogram Finałów Przykładowe pytania Materiały do konkursu Kalendarz 2011 Finał na Litwie Wspomnienia