Strona główna
W górę
III Spotkania z Filozofią
Laureaci 2016

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

                                   

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

 

Konkursy - 2016

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY WIELCY POLACY XX W.
WYNIKI I ETAPU

Komisja konkursowa etapu I pod przewodnictwem dr Tomasza Bartla oraz Fundacja Deo et Patriae ma zaszczyt ogłosić, iż do etapu II zakwalifikowali się następujący uczestnicy:

Aneta

Nycz

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi

Magdalena

Wnuk

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Karolina

Grzybczak

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

Patrycja

Cudak

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie

Honorata

Bogusz

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim

Michalina

Mikulska

Zespół Szkół nr 1 im. Kaziemierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckiem

Angelika

Kaim

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku  Mazowieckim

Łukasz

Sitkowski

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

Kacper

Dmowski

II Liceum Ogólnokształcące z Odziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

Wiktoria

Kuna

Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko

Gabriel

Pajda

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

Dawid

Feliszek

XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Aleksandra

Żuraw

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. S. Konarskiego w Rzeszowie

Bartosz

Odziemkowski

Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko

Karolina

Goławska

II Liceum Ogólnokształcące z Odziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

Aleksandra

Piotrowska

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Lubinie

Komisja konkursowa etapu I obradowała w składzie:

dr Tomasz Bartel – Przewodniczący Komisji,

dr s. Teresa Wójcik – Członek Komisji, opracowanie pytań do etapu II

mgr Ewa Szmel – Członek Komisji,

mgr Barbara Trzyl – Członek Komisji,

ks. prof. Jerzy Lewandowski – Członek Komisji, opracowanie pytań do etapu II

mgr inż. Dorota Adamska – Sekretarz Komisji.

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy orgromnej wiedzy, interesujących przemyśleń i odwagi podjęcia tak trudnych tematów. Czytanie Państwa prac napawa dumą z polskiej młodzieży!

 Finalistów zapraszamy do udziału w etapie II, który odbędzie się w dniach 09-10.05.2016 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

REGULAMIN KONKURSU

Autorzy 12 najlepszych prac wyłonionych w etapie I przyjeżdżają na finały do Lublina. Uczestnicy biorą udział w etapie II konkursu odbywającym się na forum uczestników i opiekunów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Każdy finalista odpowiada na trzy pytania:

1.       biograficzne dotyczące postaci wiodących Konkursu;

2.       będące nawiązaniem do treści podjętych przez uczestnika w pracy pisemnej etapu I;

3.       pytanie problemowe dotyczące nauczania postaci wiodących.

Prace konkursowe II etapu ocenia Komisja Konkursowa w Lublinie

w składzie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Fundacji Deo et Patriae, Kierownika Katedry Metafizyki KUL, ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka.

Laureatami zostaje 5 uczniów z najlepszym wynikiem w etapie II.

INFORMACJE DODATKOWE

Organizatorzy będą kontaktować się z opiekunami finalistów w celu uzgodnienia szczegółów przyjazdu do Lublina na  etap II Konkursu. Zachęcamy do udziału zarówno w części finałowej, zajęciach integracyjnych dla uczestników, jak i w obchodach rocznicy śmierci prof. Mieczysława Krąpca OP. Koszt pobytu uczniów wraz z opiekunami pokrywa Fundacja Deo et Patriae.

Koordynatorzy szkolni mogą zwrócić się do organizotorów o udostępnienie informacji szczegółowej o  wynikach uczniów w etapie I Konkursu.

Zachęcamy do wspólnego zorganizowania  na terenie zainteresowanej szkoły wykładu z filozofii wprowadzającego w tematykę konkursu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konkurs.filozoficzny@krapiecfoundation.com

Zachęcamy do odwiedzenia strony Konkursu na Facebook'u: https://www.facebook.com/WielcyPolacyXXw/

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego

Plakat VI Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny

Formularz zgłoszeniowy szkoły do VI Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego

Formularz zgłoszeniowy uczniów do VI Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego

Pakiet książek - literatura pomocnicza

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

1.     Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 65-77, s. 141-150 lub

2.     http://www.zwola.karmelicibosi.pl/formacja/pamitozs.pdf (strony: 26-30, 56-59)

3.      Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 41-49,

4.     Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 147-156.

5.     Jan Paweł II, Familiaris consortio, Watyka 1981, p. 42-48.

6.     Z. Zdybicka, Jan Paweł II. Filozof i mistyk, Lublin 2009, s. 164-177.

7.     M. A. Krąpiec, Rozważania o narodzie, Lublin 1998, s. 28-39;

8.     M. A. Krąpiec, Rozważania o narodzie, Lublin 1998, 49-69.

9.     M. A. Krąpiec, O ludzką politykę, Lublin 1995, s. 73-83.

10.   Rozmowy z Ojcem Krąpcem O prawie, Lublin 2011, s. 107-118.

11.   M. A. Krąpiec, Człowiek i kultura, Lublin 2008, s. 273-284.

12.   M. A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, Warszawa 1996, s. 170-179.

13.   Encyklopedia filozofii polskiej, t. I, Lublin 2011, s. 764-770.

14.   Encyklopedia filozofii polskiej, t. II, Lublin 2011, s. 826-834.

15.   Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski (1901-1981), Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego "Soli Deo", Warszawa 1983.

16.   Stefan kardynał Wyszyński, Kościół w służbie Narodu, Rzym 1981, s. 163-178.

17.   Stefan kardynał Wyszyński, Kazania świętokrzyskie, Rzym 1974, s. 3-20.

18.   Stefan kardynał Wyszyński, Kazania świętokrzyskie, Rzym 1976, s. 3-20.

19.   Stefan kardynał Wyszyński, Rodzina – Naród – Społeczeństwo, w: Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s. 686‑694.

20. Stefan kardynał Wyszyński, Naród - Kościół - Państwo,  w: Nauczanie społeczne 1946‑1981, Warszawa 1990, s. 705‑713

Strona główna W górę III Spotkania z Filozofią Laureaci 2016