Strona główna W górę Konkurs plastyczny Finaliści Mińsk Maz. Ukraina 2013

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

W MIŃSKU MAZOWIECKIM

ogłasza

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

„Rektor i Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Ojciec Mieczysław A. Krąpiec - pedagog, kapłan, filozof, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej”

 

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli:

Starosta Powiatu Mińskiego

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

 

Zasady Konkursu:

·        Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński.

·        Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013 r.

·        Prace ze zgłoszeniem i oświadczeniem uczestnika konkursu należy złożyć do 9 kwietnia 2013 r. do godz. 1500
  
w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych, 05-300 Mińsk Mazowiecki przy ul. Kazikowskiego 18.

 

Tematyka i forma pracy:    

Temat: portret Profesora Mieczysława A. Krąpca jako pedagoga, kapłana, filozofa, patrioty.

Forma pracy: dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.) w formacie A3.

Kryteria oceny prac konkursowych

·         wierność odtworzenia cech postaci

·         technika plastyczna

·         poziom plastyczny nadesłanych prac

·         pomysł

Nagrody

·        Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy, nagrody książkowe, upominki.

·        Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Klasztorze Dominikanów w Lublinie oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

·        Najlepsze prace zostaną opublikowane w prasie lokalnej i na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie Fundacji Deo et Patriae.

 

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny

w Mińsku Mazowieckim

pt. „Rektor i Profesor KUL-u Ojciec Mieczysław A. Krąpiec –

pedagog, kapłan, filozof, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej”

 

 

 

Sprawozdanie

 

Konkurs odbywał się pod Patronatem Starosty Powiatu Mińskiego, wzięło w nim udział 20 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński. Wyłoniono I, II, III miejsce oraz jedna osoba otrzymała wyróżnienie.

  1. Klara Szlendak – I miejsce uczennica Liceum Plastycznego im. E. M. Andriollego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

  2. Gabriela Kulma – II miejsce uczennica Liceum Plastycznego im. E. M. Andriollego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

  3. Martyna Stosio – III miejsce uczennica Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim

  4. Aleksandra Jałocha – wyróżnienie uczennica Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 12 kwietnia 2013 r.

 

 Oceny prac dokonała Komisja w składzie:

 

1.      Hanna Stefańska – przewodnicząca Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

2.      Kalina Kurczewska-Zagańczyk – nauczyciel przedmiotów artystycznych w ZSE

3.      Małgorzata Kuligowska – nauczyciel ZSE, koordynator Konkursu

 

Uczniowie zostali nagrodzeni podczas ogłoszenia wyników Konkursu Wiedzy pod hasłem „Młodzież Powiatu Mińskiego ambasadorem polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach Wschodnich” w dniu 15 kwietnia 2013 r. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Powiat Miński, Fundację Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP oraz Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.

Najlepsze prace uczniów zostały przekazane ks. dr Tomaszowi Dumie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Klasztoru Dominikanów oraz na KUL-u w Lublinie – będzie to okazja do promocji miasta - Mińska Mazowieckiego jak i Powiatu Mińskiego.

 

Na ogłoszeniu wyników i wręczaniu nagród byli obecni:

 

Krzysztof Płochocki – wicestrosta Powiatu Mińskiego

Urszula Soroka – Zastępca Naczelnika WydziałuOświaty i Promocji

ks. dr Tomasz Duma – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Hanna Stefańska – przewodnicząca Fundacji Deo et Patriae

Stanisław Fiedorczuk – Kierownik Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie

Michał Grochocki – dyrektor Oddziału Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim

 

Małgorzata Kuligowska,

koordynator Konkursu

 

Strona główna W górę Konkurs plastyczny Finaliści Mińsk Maz. Ukraina 2013