Sprawozdanie z konkursu

„ Życie i działalności ojca prof. Mieczysława. A. Krąpca”.

 

 

Organizator:

 

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

 

Data i miejsce przeprowadzenia konkursu:

 

18 kwietnia 2013 r., Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

 

Skład komisji:

 

Marlena Młynarczyk, nauczyciel języka polskiego

Krzysztof Matecki, nauczyciel historii

Tomasz Frąckiewicz, wicedyrektor liceum, nauczyciel języka polskiego

 

Uczestnicy:

 

9 uczniów klas I i II Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

 

Przebieg konkursu:

 

Uczniowie na podstawie zdobytej wiedzy (źródła książkowe, publicystyczne, internetowe, wykład dra Tomasza Dumy) odpowiadali w formie pisemnej na 15 pytań dotyczących życia i twórczości o. Krąpca.

 

Zwycięscy:

 

miejsce:

1.      Jana Klimowicz (kl. II, Mołdawia), Wiktor Waszkowski (kl. II, Mołdawia)

2.      Daria Szymańska (kl. II, Kazachstan)

3.      Szalva Markozaszwili (kl. II, Gruzja), Tomasz Bryska (kl. I, Polska)