1.    O. prof. M. A. Krąpiec – filozof i nauczyciel (życie, dzieła, uczniowie).

2.    Tarnopolskie Liceum Klasyczne im. Wincentego Pola (dzieje, specyfika, słynni wychowankowie).

3.    Zakon Dominikański – dzieje, charyzmat, losy Bazyliki i Klasztoru w Lublinie na ul. Złotej, gdzie mieszkał o. Krąpiec.

4.    Dzieje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (data powstania, słynni rektorzy, struktura) i rola o. prof. M. A. Krąpca.

5.    Filozoficzna Szkoła Lubelska (dzieje, założyciele – twórcy, specyfika, kontekst powstania).

6.    Pierwsza Polska Powszechna Encyklopedia Filozofii (dzieje powstania, twórcy, charakterystyka, znaczenie dla kultury humanistycznej).

7.    Arystoteles i Tomasz z Akwinu jako mistrzowie w filozofowaniu realistycznym.

8.    Prawa narodów i Polskość w ujęciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II i o. M. A. Krąpca.

9.    Lublin jako miasto nauki i kultury.