Strona główna
O.prof.M.A.Krąpiec
Zarząd Fundacji
Oddział Lubelski
Cele Fundacji
Filozofia w sieci
Wydarzenia
Konkursy
Wykłady i artykuły

Konkursy 2017

 

 

 

 

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

 

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

 

Uwaga! Została zaktualizowana "Literatura obowiązująca".

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY

WIELCY POLACY XX W.

ŚW. JAN PAWEŁ II , PROF. MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP

W POSZUKIWANIU PRAWDY O CZŁOWIEKU I LUDZKIM DZIAŁANIU

 

Organizator:

Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP.

 

Współorganizatorzy:

Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej,

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Katedra Metafizyki.

 

Adresaci konkursu:

Uczniowie i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Cele konkursu:

Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości.

Przybliżenie młodzieży wiedzy o człowieku, rodzinie i narodzie w perspektywie filozofii klasycznej (poszukiwanie prawdy).

Upowszechnienie przesłania dwóch wielkich Polaków: Jana Pawła II,  i prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

 Wspieranie nauczycieli wdrażających edukację filozoficzną w gimnazjum i liceum.

Więcej

 

Strona główna O.prof.M.A.Krąpiec Zarząd Fundacji Oddział Lubelski Cele Fundacji Filozofia w sieci Wydarzenia Konkursy Wykłady i artykuły